0,00  zł

Koszyk jest pusty

Regulamin sklepu

 

I. Dane kontaktowe:

P.P.H.U. DREAM OF SONIA

Sławomir Szczepański

ul.Towarowa 12

95-041 Gałków Mały

NIP 773-000-26-76
REGON 590012948

PPHU DREAM OF SONIA jest zarejestrowana w Urzędzie Miasta Łodzi -Delegatura Łódź Bałuty -Ewidencja Działalności Gospodarczej pod numerem 69748

e-mail: dream@dreamofsonia.com.pl

adres www: www.dreamofsonia.com.pl

 

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informację na temat towarów sklep zamieszcza na stronie www.dreamofsonia.com.pl

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość z informacją, że zamówienie dotarło do Sklepu. Klient jest następnie informowany o każdej zmianie dokonywanej w statusie jego zamówienia za pośrednictwem podanego podczas rejestracji adresu e-mail.

3. Podczas składania zamówienia Klient:

  • Wybiera produkty z dostępnego na stronie asortymentu;
  • Oznacza sposób dostawy oraz adres dostawy i adres na jaki ma być wystawiona faktura lub paragon fiskalny (mogą to być różne adresy). Standardowo wystawiamy paragon.
  • Wybiera sposób płatności (płatność przelewem na konto, płatność przy odbiorze, Przelewy 24)
  • Wybiera sposób dostawy (kurier, Poczta Polska, odbiór osobisty)

4. Czas realizacji zamówienia to standardowo 2 dni robocze od momentu zaksięgowania płatności lub wybraniu opcji wysyłki za pobraniem (dotyczy to towarów dostępnych na magazynie).  Możliwa jest sytuacja, że niezależnie od naszych starań, wysłanie towaru w podanym terminie nie będzie możliwe, w takim przypadku sklep zobowiązuje się o tym powiadomić klienta i wskazać termin realizacji zamówienia.

5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie ) i braku możliwości realizacji zamówienia, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty złożenia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówienie - sklep zwróci Klientowi należność za zamówienie w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych do realizacji innego zamówienia.

6.W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży towarów, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

8. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy na każdym z etapów składania zamówienia.

9. Sklep w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

10. Standardowo wysyłamy produkty na adres wskazany na koncie zarejestrowanego użytkownika, jeśli chce on, aby wysyłka odbyła się na inny adres, musi o tym poinformować podczas wysyłania zamówienia w odpowiednim miejscu w formularzu.

11. W przypadku zaznaczenia opcji płatność przelewem jeśli pieniądze z tytułu zamówienia nie zostaną przelane na konto sklepu w ciągu 10 dni roboczych, zamówienie zostaje ANULOWANE.

12. W przypadku zamówienia powyżej 70 zł (wartość samego towaru bez kosztów przesyłki) to koszt przesyłki na terenie kraju pokrywa właściciel sklepu www.dreamofsonia.com.pl 

 

III. Zmiany w zamówieniach

1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania i wystawienia paragonu/faktury). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Po tym momencie Klient ma prawo zwrócić wysłany towar.

2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta, e-mailem pod adresem dream@dreamofsonia.com.pl

3. W przypadku chęci dokonywania jakichkolwiek zmian, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi tylko za pośrednictwem adresu email podanego podczas rejestracji i używanego w transakcjach w naszym sklepie.

 

IV. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Zamówienia są realizowane na terytorium Polski oraz do  krajów Unii Europejskiej (koszt dostawy przesyłki zagranicznej pojawia się w oknie koszyka po zaznaczeniu wybranego kraju dostawy).

 

V. Formy płatności i przesyłki

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

  • płatność przy odbiorze gotówką - w przypadku paczki za pobraniem oraz odbioru osobistego we wskazanych punktach.
  • przelew bezpośrednio na konto bankowe - przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. Konto do przelewu pieniędzy: 72 1240 5585 1111 0000 4883 2779
  • Przelewy 24 - przy tej  formie  płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

2. Przy zamówienia do pozostałych krajów Unii Europejskiej akceptujemy tylko płatność przelewem .

2. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie: "płatność przy odbiorze" wobec Klienta, który nie odbierze raz wysłanego zamówienia.

3. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej.

 

VI. Reklamacje

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.

3. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

4. Zwracane produkty nie powinny nosić śladów używania, w razie posiadania prosimy odesłać oryginalne opakowanie oraz ometkowanie.

5. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar pod adres sklepu: P.P.H.U. DREAM OF SONIA

UL.TOWAROWA 12 95-041 GAŁKÓW MAŁY

6. Do przesyłki prosimy dołączyć otrzymany rachunek, na którym prosimy umieścić informacje o reklamacji. W przypadku braku rachunku prosimy o przesłanie pisma reklamacyjnego dodatkowo zawierające dane zamawiającego (imię i nazwisko, adres) oraz numer zamówienia. Koszty przesyłki reklamowanego towaru pokrywa klient. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty odesłania reklamacji zostaną zwrócone po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

7.Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem (jeżeli z uzasadnionych przyczyn reklamacja będzie rozpatrywana dłużej powiadomimy o tym klienta). W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru oraz przesyłki lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

9. Bielizna, której reklamacja nie zostanie uznana, będzie odesłana na koszt klienta.

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.dreamofsonia.com.pl przysługuje - na podstawie przespisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:
P.P.H.U. Dream of Sonia

ul.Towarowa 12 95-041 Gałków Mały

2. Termin:
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. Towar należy zwrócić w przeciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, jeżeli jest to możliwe prosimy o odesłanie w oryginalnym opakowaniu i metkami. Prosimy o wypełnienie przesłanego wraz z towarem Oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

3. Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zakupiony towar należy zwrócić w przeciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na poniższy adres:
P.P.H.U. Dream of Sonia ul.Towarowa 12  95-041 Gałków Mały

4. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez www.dreamofsonia.com.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

6. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem, zwrot świadczeń następuje zgodnie z wskazaną opcją w oświadczeniu od odstąpieniu od umowy na odległość.

7. Koszty przesyłek wynikłych z błędnej realizacji zamówienia przez DREAM OF SONIA pl pokrywa sprzedawca.

8. W przypadku chęci wymiany zamówionego towaru należy zwrócić towar zgodnie z procedurą "odstąpienie od umowy zawartej na odległość" i złożyć ponownie zamówienie w sklepie www.dreamofsonia.com.pl

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a P.P.H.U DREAM OF SONIA.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością producenta , zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. ZABRANIA SIĘ ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także innych właściwych ustaw.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.